Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hotel El Pantano hanteert een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de volgende elementen omvat:

Duurzaam beheer
Personeelsbeleid
Zorg voor het milieu
Minder energieverbruik en waterverbruik
Lokale ontwikkeling

Hieronder kunt u meer lezen over deze elementen:


Duurzaam beheer

Hotel el Pantano en Rainforest Alliance hebben sinds juli 2008 een alliantie gesloten om “Best Practices for Sustainable Tourism” te implementeren. Ons doel is om het officiële certificaat te verkrijgen dat ons identificeert als een duurzame onderneming.


Personeelsbeleid

El Pantano voldoet aan de nationale wetten die de rechten van zijn werknemers definieert, zoals: minimumloon, humane werkuren en tijdschema’s, sociale zekerheid, vakantie, betaling van extra werkuren, betaling van de 13e maand, betaling van een bonus voor elk jaar contract bij beëindiging contract.

Daarnaast bevorderen we de opleiding van onze medewerkers en moedigen ze aan om specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen naargelang hun taken.


Zorg voor het milieu

Op ons terrein hebben we een grote verscheidenheid aan bomen geplant om bij te dragen aan het creëren van een milieuvriendelijk microklimaat, waardoor er een groen gebied is gecreëerd  aan de rand van het centrum van Jalapa.

We scheiden ons afval in organisch en anorganisch afval. Het organische afval wordt voor het grootste deel gevoed aan onze dieren die we op de site houden, zoals honden, koeien en schapen, terwijl het anorganische afval wordt verzameld door de gemeente.

Om de hoeveelheid anorganisch afval tot een minimum te beperken proberen we de verkoop van producten in flessen te vermijden waarvan de verpakkingen niet worden teruggenomen door de fabrikant.


Minder energieverbruik en waterverbruik

 

Om ons energieverbruik te verminderen hebben we 2 zonnepanelen geïnstalleerd die de lampen voedt in de keuken, het restaurant en de terrassen, evenals onze draagbare computers, printers, WiFi-modem en onze Point Of Sale-terminals (creditcards). Daarnaast hebben we lampen geïnstalleerd die weinig energie verbruiken in onze infrastructuur.

We hebben de gebieden met sierplanten beperkt die irrigatie in het droge seizoen nodig hebben en gebruiken alleen inheemse planten en bomen om het waterverbruik te verminderen.

We nodigen onze klanten uit om met dit beleid samen te werken om vrijwillig te accepteren dat hun lakens en handdoeken om de andere dag worden vervangen en dat ze ervoor zorgen dat lampen en elektrische apparaten niet werken als ze niet op hun kamer zijn.


Lokale ontwikkeling

We proberen zoveel mogelijk onze medewerkers uit het aangrenzende gebied te selecteren.

Waar mogelijk proberen we lokale producten te kopen die zijn geproduceerd in de wijk door lokale families. Bijvoorbeeld: tortilla’s, het dunne, ronde brood gemaakt van maïs dat we elke dag kopen.

We kopen onze producten op de lokale markt en bij lokale winkeliers, hoewel dit in sommige gevallen tot hogere kosten kan leiden. Slechts een beperkt aantal producten kopen we buiten Jalapa kopen omdat ze niet beschikbaar zijn in Jalapa of niet beschikbaar zijn met de kwaliteit en normen die we vereisen (bijvoorbeeld: rundvlees, varkensvlees en visproducten).

We hebben een speciaal programma opgezet genaamd PAFC, “Programa de Apoyo a Familias Campesinas” (Assistentieprogramma voor lokale boeren). Met dit programma helpen we boeren bij de verkoop en promotie van hun producten.

Tot nu toe hebben we binnen dit programma te koop in El Pantano handnijverheid producten gemaakt van dennennaalden door lokale vrouwen groepen, speciale koffie en Jamaica Roses (om thee en vruchtensappen te bereiden).

We hebben in de afgelopen 10 jaar veel tijd en financiële middelen geïnvesteerd om het toerisme in Jalapa te ontwikkelen om de lokale economische, sociale en culturele ontwikkeling te bevorderen. We hebben verschillende toerismecircuits in de landelijke gebieden gecreëerd door lokale boerenfamilies te motiveren om toerisme op te nemen in hun bedrijfsplan en hen te helpen met advies, training en marketing.

Ons hotel is een van de oprichters en lid van de “Coöperatie Voor Toerisme Ontwikkeling in het noorden van Nicaragua”, COODETUR Las Segovias R.L.